• Hlavné
 • O nás
 • Členstvo
 • Akcie
  • Green Business Club

   Pravidelné tematicky zamerané diskusné a networkingové stretnutia pre členov a sympatizantov udržateľnej výstavby a zelených budov.

   Hlavným cieľom Green Business Club-u je organizovať zaujímavé a produktívne podujatia s relevantnými témami, ktoré prinesú pravidelné stretávanie odborníkov a zástupcov biznisu a odovzdávanie „know-how“ na trhu stavebníctva, udržateľnej výstavby a zelených stavebných technológií.
   V panelových diskusiách vystupujú odborníci z radov SKGBC, zo Slovenska, zo zahraničia, predstavitelia akademickej obce, či verejnej správy.  

   O termíne a téme najbližšieho Green Business Clubu sa dozviete viac v Kalendári akcií.

   V prípade záujmu o partnerstvo, sponzoring alebo inú formu podpory Green Business Clubu si prečítajte: Partner Green Business Club-u

    

   Archív:

  • Green Business Breakfast

   Pravidelné tematicky zameraná odborná akcia pre členov a sympatizantov udržateľnej výstavby a zelených budov.

   Hlavným cieľom Green Business Breakfastu je prinášať odbnorné témy a aktuality z oblasti udržateľnej výstavby.  Je to priestor na prezentáciu produktov, riešení a skúseností z udržateľnej výstavby. Akcia je určená pre manažérov členských spoločností, firiem pôsobiacich na trhu.

    

   O termíne a téme najbližšieho Green Business Breakfastu sa dozviete viac v Kalendári akcií.

   V prípade záujmu o partnerstvo, sponzoring alebo inú formu podpory Green Business Breakfastu si prečítajte: Partner Green Business Breakfast-u

    

   Archív:

  • Green Business Tour

   Green Business Tour

   Green Business Tour sú exkurzie za udržateľnými budovami na Slovensku i blízkom okolí organizované pre členov SKGBC a záujemcov o túto tému. Okrem verejne prístupných miest majú návštevníci možnosť nahliadnuť aj do zázemia budov. Exkurziami po jednotlivých budovách účastníkov sprevádzajú zástupcovia spoločností podieľajúcich sa na stavbe alebo rekonštrukcii budovy, ktorí im priblížia zaujímavé fakty z realizácie projektu.

   Archív Green Business Tours:

  • Green Business Conference and Seminar

   Archív:

  • World Green Building Week

   Svetový týždeň zelených budov pripadá každoročne na tretí týždeň v septembri. Cieľom tejto globálnej iniciatívy, ktorá sa koná od roku 2010, je podpora medzinárodného úsilia za zdravšie, udržateľné budovy. Slovenská rada pre zelené budovy chystá v tomto týždni vlastné podujatia a zapája sa aj do niekoľkých regionálnych iniciatív. Mnohé členské spoločnosti sa k tomuto svetovému podujatiu pridávajú tiež - nejakou vlastnou aktivitou, aby sme spoločne podporili čo najefektívnejší rozvoj udržateľnej výstavby na Slovensku.

   Rady pre zelené budovy a udržateľnú výstavbu z celého sveta sa do Svetového týždňa zelených budov zapájajú rôznymi podujatiami a aktivitami, ktoré odrážajú diverzitu miestnych komunít a lokálneho stavebného trhu, ktorý sa postupne transformuje smerom k udržateľnej výstavbe. Každým rokom stúpa počet krajín, ktoré oslávili Svetový týždeň zelených budov.

 • Aktivity
  • Členská schôdza

   Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi. Schádza sa najmenej raz ročne a zvoláva ju výkonný riaditeľ. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s hlasovacími právami. Každý člen s hlasovacím právami má jeden hlas.

   Archív:

  • Pracovné skupiny

   Pracovné skupiny SKGBC sú platformou na diskusie a riešenie špecifických otázok týkajúcich sa náplne jednotlivých pracovných skupín. 
   Návrh na založenie pracovnej skupiny môže podať každý člen SKGBC.
   Vstúpiť do pracovnej skupiny a podieľať sa na jej aktivitách môže kedykoľvek každý člen SKGBC.

  • Vzdelávanie

   Jednou z priorít Slovenskej rady pre zelené budovy je šírenie osvety. Odbornej aj laickej verejnosti prinášame informácie o tom, čo sú udržateľné budovy, prečo ich stavať a ako ich stavať. 

   Archív:

  • BUILD UPON

   Poslaním projektu BUILD UPON je pomôcť európskym vládam pri tvorbe a implementácii Stratégií obnovy budov podľa článku 4 Európskej Smernice o energetickej efektívnosti. Podstatou projektu je vytvorenie priestoru na štruktúrovaný mnohostranný dialóg všetkých zainteresovaných strán s cieľom identifikovať hlavné prekážky a najlepšie overené riešenia, ktoré pomôžu dosiahnuť potrebné tempo a kvalitu obnovy budov na Slovensku.

 • Vzdelávanie
 • Zelené budovy
 • Médiá
 • Kontakt
 • Aktuality
 • Kalendár akcií
 • GreenBox
 • Typ členstva
 • Tlačové správy